Các cuộc xuất hành nổi tiếng của Thánh Anphongsô Maria Liguori

Xuyên qua những thách đố, những thử thách và những cơ hội xảy đến trong cuộc đời, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi vào những cuộc hoán cải có sức làm cho chúng ta có thể tham dự ngày càng sâu hơn vào sự thánh thiện của Ngài. Đó là kinh nghiệm của Thánh Anphongsô Maria Liguori, Đấng Sáng Lập DCCT.

Chúng ta đang chuẩn bị mừng Lễ Thánh Anphongsô (01/08).

Trong video này, chúng ta sẽ nghe một tu sĩ DCCT – linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, phân tích ba kinh nghiệm xuất hành nổi tiếng của Thánh Nhân, những kinh nghiệm đã khiến cuộc đời của Thánh Nhân rẽ sang những hướng đi khác hẳn…

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube