Các Bí Tích: Con đường trở nên con Thiên Chúa

Chào mừng bạn đến với cuộc hành trình tìm hiểu giáo lý Công giáo!
Trong video này, chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của các bí tích trong đời sống của bạn trẻ Công giáo. Các bí tích không chỉ là nghi lễ; đó là những con đường để trở thành con cái Thiên Chúa.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube