Bolivia: Thánh lễ Tuyên khấn vĩnh viễn và Truyền chức Phó tế DCCT

sn2023-0319-bolivia03-696x502-1

“Con Người đến không phải để người ta phục vụ nhưng là để phục vụ” (Mt 20:28)

Ngày 18 tháng 3 quả là một ngày vui mừng đối với Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt là đối với Tỉnh Dòng Bolivia, Phụ Tỉnh Nam Peru, Phụ Tỉnh Bắc Peru và Phụ Tỉnh Fortaleza (Brazil) vì Thánh lễ tuyên khấn vĩnh viễn và truyền chức Phó tế cho bốn anh em Tu sĩ của chúng ta: Alex Rojas Solano C.Ss.R; Martín Javier Pulache Villegas C.Ss.R; Christian Rodríguez Méndez C.Ss.R. và Ítallo Cardoso de Olivera C.Ss.R; được cử hành tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thành phố Tarija (Bolivia).

Thánh lễ Tuyên khấn vĩnh viễn được chủ sự bởi Cha Boris Calzadilla Arteaga (Tỉnh Dòng Bolivia); đoàn đồng tế còn có: Cha Cesar Torres Pantoja (Phụ Tỉnh Nam Peru), Cha Juan Carlos Ortiz Cordova (Phụ Tỉnh Bắc Peru) và Cha Julio Ferreira de Souza (Phụ Tỉnh Fortaleza), và một số Linh mục khác cũng hiện diện trong Thánh lễ.

sn2023-0318-bolivia01 sn2023-0318-bolivia02 sn2023-0318-bolivia03

Việc Tuyên khấn vĩnh viễn có thể được tóm tắt trong công thức tuyên khấn mà các ứng viên tuyên xưng trước Giám Tỉnh hoặc Giám Phụ Tỉnh, bày tỏ sự ưng thuận và quyết tâm của mình trước mặt Thiên Chúa: Sống tự do đời sống đã được ấn tín trong các lời khuyên Phúc Âm, trọn đời sống lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, cũng như lời khấn và lời thề hứa kiên trì, theo căn tính và quy tắc của Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh.

Lời cầu nguyện của cộng đoàn chính là món quà tốt nhất chúng ta dành cho các Tu sĩ để ân sủng của Thiên Chúa đồng hành với họ và để họ có thể sống trọn vẹn đời sống thánh hiến của mình.

Tương tự như vậy, vào Chúa nhật, ngày 19 tháng 3, Thánh lễ truyền chức Phó tế đã được cử hành và chủ sự bởi Đức Cha Jorge Ángel Saldías Pedraza, Giám mục Giáo phận Tarija. Trong Thánh lễ được cử hành long trọng này, Đức Cha Jorge Saldías đã ngỏ lời với bốn tiến chức trong bài giảng của mình: Các con sẽ trở thành những tôi trung của Chúa Kitô, theo gương Chúa Kitô “Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ” (Mt 20:28), với tinh thần quảng đại, thái độ sẵn sàng, lắng nghe và đối thoại. Để làm gì? Như chúng ta đã nghe trong Phúc Âm, để giúp người khác tìm thấy Ánh Sáng Sự Sống, đó là Chúa Giêsu Kitô. Qua cuộc sống, chứng tá và lời rao giảng của mình, chớ gì các con sẽ giúp các gia đình tìm thấy Ánh sáng đó và nhờ đó trổ sinh những hoa trái tốt lành thánh thiện.

sn2023-0319-bolivia01 sn2023-0319-bolivia02

Trong số các dấu chỉ quan trọng trong buổi cử hành phụng vụ, như việc Cha Giám Tỉnh giới thiệu các tiến chức trước Đức Giám mục, sự bày tỏ ý muốn của các ứng viên trước Đức Giám mục, lời hứa vâng phục Đức Giám mục Giáo phận, Kinh cầu các Thánh, công bố Tin Mừng, chúng ta có thể làm nổi bật lời cầu nguyện sau khi đặt tay: Xin ban Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ để nhờ bảy ơn Chúa Thánh Thần, họ có thể thi hành sứ vụ của mình một cách trung thành. Công việc mục vụ của các tân Phó tế sẽ bao gồm việc phụng sự Thiên Chúa tại bàn thờ và phục vụ mọi người trong lời cầu nguyện và công việc bác ái.

Chúng ta tạ ơn Chúa vì lời tuyên khấn vĩnh viễn và Thừa tác vụ Phó tế của các anh em Tu sĩ của chúng ta, những người mà chúng ta phó thác cho lời cầu nguyện của tất cả mọi người để họ có thể trung thành sống ơn gọi đã lãnh nhận.

Ronald Agapito Bolivar Aparicio CSsR

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube