Bế mạc Tuần Đại Phúc tại giáo xứ Vinh An, giáo phận Phan Thiết

20230314 TL DP Vinh An (70)~1

Trong tâm tình hân hoan tạ ơn – Thánh lễ bế mạc Tuần Đại Phúc đã được cử hành lúc 19g00 Ngày 14/3/2021, chính thức khép lại Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Vinh An, Giáo phận Phan Thiết.
Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Vinh An đã được bắt đầu từ ngày 08/3 đến 14/3/2023. Trong một tuần, 9 Linh mục – Tu sĩ Thừa sai DCCT đã sống và chăm sóc mục vụ cho hơn 1800 tín hữu trong Giáo xứ.

ĐP Gx Vinh An

Trong không khí trang nghiêm, thánh thiêng của Thánh lễ bế mạc, đông đảo Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ quy tụ về để chuẩn bị lãnh nhận Ơn Toàn Xá của Tuần Đại Phúc.

ĐP Gx Vinh An

ĐP Gx Vinh An

ĐP Gx Vinh An

ĐP Gx Vinh An

Sau Thánh Lễ bế mạc, toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng với đoàn Thừa sai tề tựu quanh cây Thánh Giá Đại Phúc. Cha Antôn Nguyễn Tấn Hùng DCCT  làm phép Thánh Giá.

ĐP Gx Vinh An

ĐP Gx Vinh An

ĐP Gx Vinh An

Khánh Phúc

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube