Bế mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Hải Xuân

Bà Rịa, vào lúc 19g00, ngày 08 tháng 12 năm 2023, cùng với Hội Thánh mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là ngày Giáo xứ Hải Xuân thuộc Giáo phận Bà Rịa long trọng cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Tuần Đại Phúc.

Cha Gioan B. Hoàng Xô Băng trưởng đoàn đại phúc miền Nam chủ tế Thánh Lễ, cùng đồng tế có sự hiện diện Cha Quản xứ Vinh-sơn Đào Văn Đại, và tám cha thừa sai đại phúc miền Nam, Quý Sơ thuộc Dòng Đa Minh Ro-sa Li-ma và Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, cùng với toàn thể giáo dân thuộc Giáo xứ Hải Xuân.

Cha giảng An-tôn Nguyễn Tấn Hùng mời gọi cộng đoàn hãy đến với Đức Trinh Nữ Maria, Hằng Cứu Giúp. Chính Mẹ Maria mà hôm nay chúng ta mừng lễ sẽ giúp mỗi người trong chúng ta được ơn bền đỗ trong đời sống Ki-tô hữu cho đến cùng.

Cho dù có những khó khăn, thử thách và cám dỗ xảy ra phía trước, chúng ta hãy mạnh dạn tiến về phía trước, vì “Mẹ đang ở đó, ánh mắt dịu hiền chờ con chạy đến, để Mẹ ủi an, để Mẹ chở che” (Bài “Nhìn lên ảnh Mẹ”, sáng tác: Lm. Phê-rô Thành Tâm, C.Ss.R.)

Thánh Lễ kết thúc với ơn toàn xá, và sau đó Cha chủ tế làm phép Thánh Giá đại phúc để nhắc cho cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hải Xuân nhớ đến biến cố Tuần Đại Phúc để thay đổi đời sống đức tin của mình.

Xin hiệp ý với Mẹ Hằng Cứu Giúp tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo xứ Hải Xuân có được một Tuần Đại Phúc thật sự có ý nghĩa trong mùa Vọng để đón chờ Chúa đến.

(Ban Thừa Sai Đại Phúc Miền Nam)

 

408711241_339121895546892_7533208855530760299_n 408675896_339122545546827_5747366526719830400_n

 

408705374_339122568880158_6003928917812750983_n 408716092_339121985546883_472400755227737307_n 409594236_339121885546893_5952877158031361286_n 408681788_339121778880237_4775709581836829007_n 409458537_339121788880236_3498455855498702017_n 409415295_339127855546296_8518618336124622456_n 409622468_339127778879637_264201853313794211_n 408738738_339127658879649_5439083088527142884_n 409609554_339127445546337_3306305715477954221_n 409430539_339127325546349_5998089578262275915_n 408694861_339127198879695_3375784663910221892_n

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube