Văn phòng Tài chính Trung ương DCCT nhóm họp tại Rôma

2023-0524_Finances-Commision-6_scaled

Văn phòng Tài chính mới được thành lập của Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Rôma từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023. Các thành viên tham dự cuộc họp gồm có: Joseph Ivel Mendanha (Tổng Cố Vấn), Vincent Soria Fleitas (Tổng Quản Lý), Vincent Vaz (Phó Tổng Quản Lý), Johannes Römmelt (Điều Phối Viên Liên hiệp Châu Âu), Jeffery Rolle (Tỉnh Dòng Baltimore), Kevin Zeubel (Tỉnh Dòng Denver), Kingsley Ifeyani Anogh (Phụ Tỉnh Nigeria), Ignacio Vásquez Guedan (Tỉnh Dòng Madrid), Gerry O’Connor (Tỉnh Dòng Dublin) và David Hoare (Tỉnh Dòng Châu Đại Dương).

Cha Rogério Gomes, Bề trên Tổng Quyền, đã chào đón nhóm đến Rôma và cầu chúc nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng trong việc đưa ra những đề xuất hướng tới việc quản lý hữu hiệu các nguồn tài chính của Dòng Chúa Cứu Thế. Cha Bề trên Tổng Quyền đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý mang tinh thần Tin Mừng và sống lời khấn khó nghèo, và trong việc tạo ra sự nhận thức rằng chúng ta là Một Thân Mình Thừa Sai, vì vậy tất cả các nguồn lực phải được chia sẻ trong Tinh thần liên đới truyền giáo.

Cha Ivel, người điều hành các cuộc họp, đã chào đón nhóm thành viên tham dự và khai mạc cuộc họp. Ngài kêu gọi nhóm tưởng nhớ với tâm tình biết ơn và đánh giá cao sự đóng góp của Cha cố Steve Wilson của Tỉnh Dòng Denver, nguyên là Phó Tổng Quản Lý và là thành viên của Văn phòng. Chương trình nghị sự bao gồm các nội dung sau: Trình bày Biên bản của cuộc họp trước để phê duyệt, Báo cáo thu chi, Đóng góp của các Đơn vị, Thu nhập từ các tài sản cho thuê, Quỹ liên đới, Các Quyết định và Chỉ dẫn của Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXVI có liên quan đến vấn đề tài chính, Tái cấu trúc các Đơn vị trong Hội Dòng và tác động của nó đối với việc Quản lý Tài chính, Kiểm toán Tài chính và lối sống của các Đơn vị, Hội thảo về Manuel Quản lý Hành chính và Quản lý Kinh tế, Báo cáo về công việc Sửa chữa và Tân trang Nhà San Alfonso ở Rôma, cũng như Báo cáo về các khoản đầu tư của Ban Quản trị Trung ương.

Thánh Lễ tưởng nhớ đặc biệt đã được cử hành để cầu nguyện cho Cha cố Steve Wilson. Thánh lễ do Cha Francois Stanula, Tổng Cố vấn và Giám Tỉnh Pháp, chủ sự; và Cha Kevin Zubel, Giám Tỉnh Denver, giảng lễ. Các anh em tu sĩ đã chia sẻ với nhau những kỷ niệm của họ về Cha Steve với lòng yêu mến sâu sắc.

Văn phòng, sau khi nghiên cứu tất cả các báo cáo, đã đưa ra một số đề xuất sẽ được trình lên Ban Quản trị Trung ương để đưa ra quyết định, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, an ninh và bảo vệ các nguồn lực của chúng ta, và các hội thảo về tài liệu Quản lý Hành chính và Quản lý kinh tế cùng với một số gợi ý khác.

Cuộc họp tiếp theo của Văn phòng sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Rôma.

Joseph Ivel Mendanha, C.Ss.R.

Tổng Cố vấn

Một số hình ảnh trong cuộc họp tại Rôma:

2023-0523_Finances-Commision-4_scaled 2023-0523_Finances-Commision-5_scaled 2023-0524_Finances-Commision-1_scaled 2023-0524_Finances-Commision-2_scaled 2023-0524_Finances-Commision-3_scaled 2023-0524_Finances-Commision-5_scaled

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube