77 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, DCCT Huế

ThemSuc-Hue

Hôm nay Ngày 28/5/2023, Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại Nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế thuộc DCCT Huế đã diễn ra Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 77 em (70 em thuộc Giáo xứ ĐMHCG Huế và 7 em thuộc Gx Nguyệt Biều).

Thánh lễ được cử hành cách trọng thể vào lúc 5g30, do Đức Cha Fx. Lê Văn Hồng, Nguyên Giám mục TGP. Huế Chủ Tế.

ThemSuc-Hue

Hoà chung niềm vui của toàn Giáo hội trong ngày lễ mừng kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là Niềm vui của các em, của gia đình, của cha mẹ đỡ đầu, của Giáo xứ trong ngày con em trong Giáo xứ được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ, chở che và dẫn dắt các em sống trọn vẹn ơn thánh và triển nở những hoa trái của Ơn Thánh Thần trong đời sống đức tin của mình.

Một vài hình ảnh về Thánh lễ:

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube