Tam Nhật Tiền Phúc tại Giáo xứ Thiện Phước thuộc Giáo phận Bà Rịa

 

z4659909514451_2888b7aaae8c6c48444a98a0bec1cded
Vào lúc 18g ngày 02 tháng 09 năm 2023, Giáo xứ Thiện Phước thuộc Giáo phận Bà Rịa, đã long trọng khai mạc Tam Nhật Tiền Phúc để chuẩn bị cho Tuần Đại Phúc đến với Giáo xứ.

Trong Thánh Lễ khai mạc Tiền Phúc có sự hiện diện 4 Cha thừa sai đại phúc Miền Nam, cùng với Cha Quản xứ Vianney Trần Vũ Hoàng Chương, và cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo xứ Thiện Phước.

Trong suốt 3 ngày Tiền Phúc, Quý Cha thừa sai triển khai các đề tài liên quan đến Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày thứ nhất trong Tam Nhật Tiền Phúc mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về nguồn gốc bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Ngày thứ hai trong Tam Nhật Tiền Phúc Quý Cha Thừa Sai làm nổi bật lên ý nghĩa về bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và ngày cuối cùng, trong Tam Nhật Tiền Phúc mời gọi cộng đoàn nhận ra tâm quan trọng và ơn ích của giờ kinh Tiền Phúc.

Vì trong giai đoạn thời gian Tiền Phúc, Mẹ Maria sẽ đồng hành và đến với từng gia đình thuộc Giáo xứ Thiện Phước, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chính Mẹ sẽ đến và gợi lên niềm hy vọng, mà đôi lúc chúng ta đã đánh mất vì vấp phải những thử thách trong cuộc sống.  Niềm hy vọng mà Mẹ Maria mang lại, không phải tự bản thân Mẹ, nhưng vì Mẹ luôn có Chúa ở cùng, và Mẹ đem Chúa đến cho mọi người. Chúa Giê-su mới là đích điểm cuối cùng của cuộc đời chúng ta.

Chính vì thế, Cha Quản xứ Vianney Trần Vũ Hoàng Chương đã mời Quý Cha thừa sai đến, để cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp khơi lên niềm hy vọng và thổi luồng gió mới để canh tân cuộc sống đức tin của người Ki-tô hữu tại Giáo xứ Thiện Phước

“Đời con có Mẹ thật là diễm phúc, bao nhiêu họa phúc được Mẹ quan tâm.”

 

(Ban Đại Phúc DCCT Miền Nam)

z4659909256872_49cf68c58681a9b2798a409d97a000d1 z4659909265087_38a2e9d3985fbb236b666818db110dfbz4659909297333_abe52126f85839afcb16c4784c37f939 z4659909307157_06a1ecbf9eb23c4398474f27824cc104z4659909328053_87b00b7fc23662b2efa9bf5477925351 z4659909347365_17a9ba171e1bf79e89f7adc74bdfd7e9z4659909358606_15b6e88ff6de723c98418dff0db56e24 z4659909385592_0215151d69a19bc1bee6a122f2c51ebez4659909438708_b943c306b1145079fdcd46e0f518645f z4659909505093_ef448ff9c9045cab0e22a7a148475c3ez4659909514451_2888b7aaae8c6c48444a98a0bec1cded

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube