Khai mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Tinh Hoa, Giáo phận Phan Thiết

z4561459291242_7ea4ddb2ae761f7eba31d9c41f895acd

Vào lúc 18g, ngày 29 tháng 07 năm 2023, tại Giáo xứ Tinh Hoa, thuộc Giáo phận Phan Thiết, Quý cha thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế long trọng khai mạc Tuần Đại Phúc.

Trong thánh lễ khai mạc có sự hiện diện của 8 Cha thừa sai đại phúc miền nam thuộc DCCT Việt Nam, cùng với Cha Quản xứ Gioan Baotixita Hoàng Đại Hoàng.

Được biết, Giáo xứ Tinh Hoa, khi còn là Giáo điểm Tinh Hoa, được Cha Gérard Moussay, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris thành lập vào ngày 08 tháng 12 năm 1961.

Sau đó, mãi đến năm 1971 thì Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lúc bấy giờ là Giám mục Nha Trang, thành lập chủng viện Tinh Hoa, chuẩn bị cho giáo phận Phan Thiết sau này. Chủng viện sinh hoạt từ năm 1971 đến năm 1975 dưới sự điều hành của cha giám đốc Phêrô Phạm Tiến Hành.

Ngày 04 tháng 7 năm 2006, giáo họ Tinh Hoa được nâng lên cấp giáo xứ. Và hiện nay, Cha Gioan Baotixita Hoàng Đại Hoàng đang coi sóc và mục vụ.

Trước khi Tuần Đại Phúc đến với Giáo xứ thì có giai đoạn Tiền Phúc, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến viếng thăm từng gia đình, và nhiều gia đình đã được biến đổi và hoán cải cách sống đức tin của mình.

Theo kinh nghiệm của Quý Cha, Quý Thầy thừa sai đại phúc, giai đoạn Tiền Phúc tại Giáo xứ được tổ chức tốt thì Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ đạt kết quả tốt. Mà quả thật như vậy, trải qua giai đoạn Tiền Phúc tại Giáo xứ Tinh Hoa, đã có nhiều khuôn mặt khô khan nguội lạnh, sau bao nhiêu chục năm không xưng tội rước lễ, nay cảm thấy vui mừng và được đổi mới nhờ được đánh động bởi bầu khí đọc kinh, với ơn thánh của Thiên Chúa ngang qua Mẹ Hằng Cứu Giúp tuôn đổ xuống trên họ.

Cũng nhờ rước Đức Mẹ đến từng gia đình, nhiều người có cơ hội đến gần với nhau. Thậm chí, có gia đình anh chị em không phải là Công Giáo cũng mời Đức Mẹ đến thăm gia đình của mình.

Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tuôn đổ mọi phúc lành xuống trên Giáo xứ.

Lm. Gioan B. Vân Anh, CSs.R.

 

z4561458977666_6a43b89dd915b6360674a2f3fd839a05 z4561458991383_cf26fa631640dd35b9196871dfc4f99c z4561459004959_520d9750218da97a7969267793713cea z4561459005187_f868d8b1e8c227bec101bd3e08d2ba19 z4561459025012_04582cfc570027382640cf058308cb4d z4561459025013_3b3076b0bbbbc6c897aceecb3ccc7c07 z4561459072916_62434cf500b9e55e59fee9fe0cbdd591 z4561459148366_c6f56a64a489a481c6feebda13aa3fe6 z4561459094963_3cd2dd02f5b92ca04f379fe9b45fc87b z4561459128421_cc54f6c0946309a5141e1e70a8439d69 z4561459146727_525e8a395f01ffc731d550b34178117e z4561459162967_feceaa600d284fd1ab74151d0c644a6d z4561459189637_ddf0cfa46134aaf98c5aff9f5937dc97 z4561459212238_38434bf774886021d70ba829b5e62c3b z4561459213719_e2bfef46bf49958b1a4a7956ffec47be z4561459217659_6ee3c119e0111f0ff984233528cdaf7d z4561459237322_cecd923759291baa19c57124bfa9d66c z4561459239826_aef08f6851927dd34725560be6dd1d6f z4561459252441_074caa7ff1516c29910369c022b68b26 z4561459291242_7ea4ddb2ae761f7eba31d9c41f895acd z4561459292459_1b40544f7d54a4e22e77ee9c2cab6646 z4561459293885_1258558cdd0a1e703633b8fffe424ac8 z4561459307346_03f2dbe330c5b6577e30a81ef51743b5 z4561459324335_bbaa31a25b47da91a612e90c1ab66581 z4561459346141_e3c72b8981b39e5974b79106d54bfdcc z4561459372306_075e6eeeebe145eb37a787619c26ce89

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube