Tuần cửu nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Ngày thứ tám

NGÀY THỨ TÁM:   Trái Tim Bị Khinh Chê của Chúa Giêsu

Thanh-Tam-Chua-Giesu-www.ngonluanho.net (1)
Suy niệm
Không có nỗi đau buồn nào lớn hơn cho một trái tim yêu thương khi thấy tình yêu của mình bị khinh miệt. Càng đau buồn hơn nữa khi, một mặt bằng chứng được bày tỏ của tình yêu này thật lớn lao, và mặt khác sự vô ơn cũng thật to lớn.
Nếu chúng ta phải từ bỏ mọi tài sản, phải vào sống trong sa mạc, phải ăn cỏ dại, phải ngủ trên nền đất, phải làm đủ các việc đền tội, và cuối cùng hiến mình để bị giết vì Chúa Kitô, thì những gì chúng ta dâng hiến có đủ để đền trả cho sự đau khổ, máu, và sự sống mà Con Thiên Chúa cao cả đã hiến dâng vì chúng ta không? Nếu chúng ta phải hy sinh chính mình từng giây phút cho đến chết, chúng ta chắc chắn vẫn không thể làm đủ để đáp trả một phần nhỏ đối với tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô đã tỏ ra cho chúng ta khi hiến mình cho chúng ta trong Phép Thánh Thể.
Ôi Thiên Chúa của con, sự đền đáp và tạ ơn nào nhân loại đã dâng lên cho Chúa Giêsu Kitô? Ðối xử bất công, coi thường lề luật và phương châm của Chúa – những sự tổn thương mà họ đã không làm cho kẻ thù lớn nhất hay những tên côn đồ hung ác nhất trên trần gian – tất cả những tổn thương này là những sự Chúa Giêsu đã chịu, và vẫn còn phải chịu hằng ngày. Sao chúng ta lại không cảm thấy đau buồn vì chúng, và sao ta không cố gắng ít nữa là bằng tình yêu của chúng ta, đền trả tình yêu vô biên của trái tim Thần Linh của Người, vẫn đang ngự trong Phép Thánh Thể, bừng cháy lửa yêu mến chúng ta, và nóng lòng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta?
Chúng ta đã quen nghe nói về việc tạo dựng, việc nhập thể, việc cứu chuộc; về việc Chúa Giêsu sinh ra nơi máng cỏ và việc Chúa Giêsu chết trên thập giá. Ôi Thiên Chúa của con, nếu chúng con biết rằng có người nào khác đã ban cho chúng con một trong những phúc lộc này, chúng con chắc hẳn sẽ không cầm hãm được lòng yêu mến người đó. Dường như có thể nói được rằng, chỉ có một mình Thiên Chúa là gặp rủi ro đối với nhân loại, vì dẫu rằng Người đã làm tất cả những gì có thể để chúng con yêu Người, nhưng Người không đạt được mục đích đó. Thay vì được yêu, Thiên Chúa thấy mình bị khinh miệt và coi thường. Tất cả những điều này là do sự lãng quên của loài người đối với tình yêu Thiên Chúa.
Yêu mến và cầu nguyện
Ôi trái tim Chúa Giêsu, vực thẳm của lòng thương xót và tình yêu, sao con không chết được vì đau buồn khi con thấy lòng nhân lành mà Chúa đã tỏ cho con và sự vô ơn của con? Lạy Cứu Chúa của con, sau khi đã ban cho con sự sống, Chúa cũng đã ban cho con tất cả máu Chúa và sự sống của Chúa bằng cách hiến thân chịu đau khổ và chịu chết vì con. Vẫn không lấy thế làm đủ, Chúa lại còn hy sinh chính mình hằng ngày cho con trong Phép Thánh Thể. Ôi Thiên Chúa của con, làm sao để con thấy sự vô ơn của con đối với Chúa? Chúa ơi, con cầu xin Chúa chấm dứt sự vô ơn của con, bằng cách làm cho trái tim con bị thương tích bởi tình yêu Chúa và làm cho con thuộc trọn về Chúa.
Xin Chúa hãy nhớ đến máu và nước mắt Chúa đã đổ ra vì con mà tha tội cho con. Xin đừng để tất cả những đau khổ của Chúa trở nên uổng phí nơi con. Mặc dù con đã vô ơn và bất xứng với tình yêu Chúa, Chúa đã không ngừng yêu con, ngay cả khi con đã không yêu Chúa và ngay cả khi con không ao ước yêu Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn bắt đầu yêu Chúa ít nữa là từ hôm nay. Xin cho con chết cho tất cả mọi sự trong con để con chỉ sống cho một mình Chúa, và xin cho con luôn bừng cháy lửa yêu mến Chúa.
Ôi Mẹ Maria, trái tim Mẹ là bàn thờ diễm phúc luôn cháy lửa yêu Chúa. Lạy Mẹ rất yêu dấu của con, xin làm cho con nên giống Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ ban cho con ơn này, Người vui mừng tôn vinh Mẹ, bằng cách không từ chối bất cứ điều gì Mẹ xin.
————————

 

(Chuyển dịch bởi: Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR – Dựa theo ấn bản Anh Ngữ 1997 của Nhà Xuất Bản Liguori do Lm. Thomas M. Santa, CSsR, soạn lại.)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube