R.I.P: Cha Giuse Phạm Kim Điệp, C.Ss.R về với Chúa

Cha Giuse Phạm Kim Điệp đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 01.2024.

Xin quý cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Cha Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

1-CÁO PHÓ CHA ĐIỆP PHẠM KIM_001 hình cha ĐIỆP PHẠM KIM2-TIỂU SỬ CHA ĐIỆP PHẠM KIM_001

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube