Nghe Podcast: Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C - Lc 17,5-10: Lòng tin chân thành và thuần khiết

  • Podcasts
  • Thứ Sáu, 30-09-2022 | 22:33:45

Kính mời quý vị cùng Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện Dòng Chúa Cứu Thế, phân tích và tìm hiểu bài Tin Mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C: Lc 17,5-10.
Bài Tin Mừng nói cho chúng ta biết sức mạnh của một lòng tin chân thành và thuần khiết, đồng thời phê phán lối sống đạo theo kiểu “con buôn”

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube