Dự tu DCCT Huế: Lễ họp mặt Thân nhân- Ân nhân 2023

Lễ họp mặt Thân Nhân-Ân Nhân Dự Tu Huế lúc 17h Chiều Thứ 5 ngày 28/12. Cha bề trên Giuse Phạm Quốc Giang chủ tế cùng với quý Cha đồng tế. Đông đảo quý Ân Nhân – Thân Nhân về tham dự thánh lễ sốt sắng và cầu nguyện cho Ơn Gọi DCCT.

414853167_736532245189622_4999646241440528613_n
414853022_736529728523207_7696877884820505922_n
Trước thánh lễ, Cha bề trên Giuse Phạm Quốc Giang chia sẻ với quý Ân Nhân – Thân Nhân về sự liên đới trong việc đào tạo ơn gọi. Kế đến, Cha Giám đốc Dự Tu Augustino Lê Quý Phi đã chia sẻ với quý ân nhân về “Đào tạo ơn gọi Thừa Sai DCCT.”

415781945_736518961857617_8646274477198287187_n

415761569_736519545190892_8285634467469609305_n

414852708_736519251857588_7400696956796781818_n

414679002_736519325190914_7029147423302118697_n

415489960_736531601856353_3701984638080999059_n

414861976_736519465190900_397661620716071505_n

414861977_736519091857604_8458960213542864242_n

414866937_736519258524254_7231070817201959533_n

414866959_736519025190944_876238393880848864_n

415782162_736519375190909_6763557801932761881_n

414857938_736519421857571_6278212222023812464_n

414853001_736518525190994_3422102385167498184_n

414668039_736519381857575_6398064820917254994_n

414666684_736519578524222_4410351562997843668_n

414668563_736519588524221_3123844936956544829_n

Sau Thánh Lễ tạ ơn là tiệc mừng. Tạ ơn Chúa đã thương ban cho ngày họp mặt được diễn ra tốt đẹp.

Cám ơn quý Ân Nhân và Thân Nhân luôn yêu thương, quảng đại và nâng đỡ ơn gọi trong sứ vụ đào tạo ơn gọi Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế.

414671848_736531185189728_2838744748994984081_n

414859564_736532255189621_4670558090072808741_n

414866937_736519258524254_7231070817201959533_n

414866942_736531298523050_6267498159755597700_n

414869883_736531378523042_3529978779794692521_n

414889266_736530498523130_8607794155597808629_n

Nguồn từ FB Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – CSsR Huế

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube