• giải-dap

    Hỏi về ơn gọi và tu dòng

     Thưa cha, xin cha cho biết làm cách nào để nhận ra một người có ơn gọi đời sống tu trì. Trả lời Để trả lời đầy đủ cho câu hỏi trên ...

    Xem thêm

Bài mới

Facebook

Youtube