🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu và Tuyên khấn trọn đời - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam | 08:30 - 02/07/2024

Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
lúc 8g30, thứ Ba ngày 02/07/2024
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn.

#Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, #dcctvn.org, #dcctvn, #thánh lễ, #khấn dòng dcct, #tuyên khấn lần đầu và trọn đời, # Thánh lễ khấn dòng, #tuyên khấn lần đầu, #tuyên khấn trọn đời

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube