🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam | 08:30 - 03/07/2024

Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục
Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
lúc 8g30, thứ Tư ngày 03/07/2024
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Sài Gòn.

#Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, #dcctvn.org, #dcctvn, #thánh lễ, #truyền chức dcct, #truyền chức phó tế và linh mục, # Thánh lễ truyền chức

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube