Ý cầu nguyện tháng 6 của Đức Thánh Cha

Thứ Tư, 06-06-2018 | 10:13:03

Ý cầu nguyện tháng Sáu của ĐTC Phanxicô: ‘Cầu cho các trang mạng xã hội’

Hôm thứ Ba 5/6, ĐTC Phanxicô đã phát hành một thông điệp video kèm theo ý cầu nguyện tháng Sáu: “Cầu cho các trang mạng xã hội được trở nên toàn diện và tôn trọng sự khác biệt của người khác”.

Trong ý cầu nguyện của mình trong tháng 6 năm 2018, ĐTC Phanxicô nói: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các trang mạng xã hội có thể làm việc hướng tới sự toàn diện vốn tôn trọng người khác vì những khác biệt của họ”.

Điều này đã trở thành một thói quen thường lệ của ĐTC Phanxicô khi phát hành một thông điệp video nêu chi tiết ý cầu nguyện của mình cho mỗi tháng.

Dưới đây là nội dung Thông điệp của ĐTC Phanxicô:

 Internet là một quà tặng từ Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao.

Công nghệ truyền thông, những nhiệm vụ của nó, và các công cụ của nó đã dẫn đến việc mở rộng tầm kiến thức, mở rộng tầm nhìn, cho rất nhiều người.

Nó có thể cung cấp những khả năng vô hạn cho việc gặp gỡ và liên đới.

Chớ gì mạng lưới kỹ thuật số không trở thành một nơi của sự thù hận và bất hòa. Chớ gì nó trở thành một nơi cụ thể, một nơi giàu tình người.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các trang mạng xã hội có thể làm việc hướng đến sự toàn diện vốn tôn trọng người khác vì những khác biệt của họ.

Mạng lưới Tông đồ Cầu nguyện Toàn cầu (Worldwide Prayer Network of the Apostleship of Prayer) của ĐTC Phanxicô đã triển khai sáng kiến “The Pope Video” nhằm hỗ trợ trong việc phổ biến rộng rãi ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách thức mà nhân loại hiện đang phải đối mặt.

Minh Tuệ chuyển ngữ

06062018 Francico RV_Articolo

Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện – RV

Internet là một quà tặng của Thiên Chúa nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao.

Sau tựa đề “Xin cho các mạng xã hội nuôi dưỡng tình đoàn kết và tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ”, ĐTC nhấn mạnh rằng “Internet là một món quà từ Thiên Chúa, và nó cũng là một trách nhiệm lớn”, khi nhắc lại những gì được viết trong thông điệp cho ngày thế giới truyền thông vào năm 2016, và ngài giải thích rằng “thông tin liên lạc, những nơi của nó và các công cụ của nó đã dẫn đến việc mở rộng tầm nhìn cho nhiều người.”

Mạng kỹ thuật số là một nơi của nhân tính, chứ không phải của sự tha hóa

Vì vậy,  như ngài đã nói trong thông điệp  ngày truyền thông năm 2014, ĐTC mời gọi  tận dụng “khả năng của các cuộc gặp gỡ và đoàn kết được các mạng xã hội tạo nên”. Vì lý do này, ĐTC lặp lại hy vọng rằng “mạng kỹ thuật số không phải là một nơi con người bị tha hóa, nhưng là một nơi cụ thể, một nơi giàu tình người”, điều ngài đã nói vào năm 2016.

Ủng hộ sự tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ

ĐTC Phanxicô kết luận bằng chính các từ ngài nghĩ đến cho thông điệp video này: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các mạng xã hội không hủy bỏ tính cách của chúng ta, nhưng nuôi dưỡng tình đoàn kết và tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ”. (REI 05/06/2018)

Hồng Thủy Radio Vatican

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới