Video Ý chỉ cầu nguyện tháng 11/2018 "Xây dựng Hòa bình" Đức Thánh Cha Phanxicô

Thứ Bảy, 10-11-2018 | 21:54:02

Video của Đức Giáo Hoàng: Xây dựng Hòa bình (Ý chỉ cầu nguyện tháng 11-2018)

Tìm kiếm

Tin mới