Về cuộc đối thoại của Ađam và Evà với Thiên Chúa sau khi phạm tội

Với video ngắn này, chúng ta sẽ suy nghĩ về ý nghĩa của những lời của Ađam và Eva sau khi họ đã phạm tội.

Và, câu hỏi Thiên Chúa hỏi Adam: “Con đang ở đâu?” cũng là câu hỏi Thiên Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta…

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube