Vatican đề nghị các Giám mục mời gọi các nhà lãnh đạo Tin lành và Chính thống giáo địa phương tham gia Con đường Hiệp hành

Đức Hồng y Kurt Koch và Hồng y Mario Grech. | Daniel Ibáñez / CNA và Giáo phận Gozo qua Wikimedia (CC BY-SA 4.0).

Đức Hồng y Kurt Koch và Đức Hồng y Mario Grech (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA và Giáo phận Gozo qua Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Vatican đã ban hành một lá thư đề nghị các Giám mục Công giáo mời gọi các nhà lãnh đạo Chính thống giáo và Tin lành địa phương tham gia giai đoạn cấp Giáo phận của tiến trình kéo dài hai năm dẫn đến Thượng hội đồng năm 2023 về Hiệp hành.

Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, và Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã cùng nhau viết một lá thư đề nghị các Giáo phận Công giáo nắm lấy “chiều kích đại kết” của tiến trình hiệp hành.

“Cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu thuộc các tín ngưỡng khác nhau, được kết hợp bởi một phép Rửa tội, có một vị thế đặc biệt trong cuộc hành trình hiệp hành”, Vatican nhấn mạnh trong lá thư được ban hành vào ngày 17 tháng 1.

“Thật vậy, cả tính hiệp hành lẫn đại kết đều là những tiến trình của việc ‘cùng nhau bước đi’”.

Đưa ra “một số gợi ý thiết thực nhằm đảm bảo chiều kích đại kết của hành trình hiệp hành”, các Hồng y khuyến khích các Giám mục tiếp cận với các nhà lãnh đạo của các cộng đồng Kitô giáo khác trong khu vực của họ.

“Sau khi xác định các cộng đồng Kitô giáo chính hiện diện trong khu vực, vị Giám mục nên chuẩn bị và gửi một lá thư cho các nhà lãnh đạo của họ (hoặc tốt hơn là đến thăm họ với mục đích này)”, theo nội dung lá thư của các Hồng y.

Sau đó, các Giám mục nên mời các nhà lãnh đạo Kitô giáo địa phương gửi các đại biểu đến tham dự các cuộc họp tiền Thượng hội đồng cấp Giáo phận và gửi phản ánh bằng văn bản về các câu hỏi có trong các tài liệu chuẩn bị.

Tương tự như vậy, các Hội đồng Giám mục quốc gia được đề nghị mời đại diện từ các cộng đồng Kitô giáo khác và Hội đồng quốc gia của các Giáo hội tham gia vào tiến trình thượng hiệp hành.

Thượng hội đồng về Hiệp hành là tiến trình tham vấn toàn cầu, kéo dài hai năm về việc “lắng nghe và đối thoại”, bắt đầu vào tháng 10 năm 2021. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cấp Giáo phận dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 8.

Vatican đã đề nghị tất cả các Giáo phận tham gia, tổ chức các cuộc tham vấn, và thu thập phản hồi về các câu hỏi cụ thể được nêu trong các văn kiện của Thượng hội đồng. Vào cuối tiến trình hiện tại, một cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục dự kiến sẽ diễn ra tại Rôma vào tháng 10 năm 2023 để đưa ra một tài liệu chung kết để cố vấn cho Đức Giáo hoàng.

Bức thư, được ký vào ngày 28 tháng 10, đã được đề cập trong một thông cáo báo chí của Vatican vào ngày 17 tháng 1 trước Tuần lễ Cầu nguyện cho Tinh thần Hiệp nhất Kitô giáo, diễn ra từ ngày 18 đến 25 tháng 1.

Chủ đề của Tuần lễ Cầu nguyện năm nay là “Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao ở Đông phương và chúng tôi đến để triều bái Người” (Mt 2: 2).

Đức Hồng y Grech và Đức Hồng y Koch nói: “Giống như các nhà đạo sĩ, các Kitô hữu cũng cùng nhau thực hiện cuộc hành trình (synodos) được hướng dẫn bởi cùng một ánh sáng trên trời và đối diện với cùng một bóng tối trần gian”.

“Họ cũng được mời gọi để cùng nhau triều bái Chúa Giêsu và mở bảo tráp của họ. Ý thức về sự cần thiết của sự đồng hành và rất nhiều những ân sủng của anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta kêu gọi họ đồng hành cùng với chúng ta trong suốt hai năm này và chúng ta chân thành cầu nguyện để Đức Kitô sẽ dẫn chúng ta đến gần Ngài hơn và đến gần với nhau hơn”.

Ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục và Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo đã chia sẻ một lời cầu nguyện mà họ cho rằng có thể được bổ sung vào các ý cầu nguyện khác trong Tuần lễ Cầu nguyện này:

Lạy Cha trên trời,

khi các nhà đạo sĩ thực hiện cuộc hành trình đến Bethlehem do ngôi sao dẫn đường,

và cũng là ánh sáng trên trời của Cha,

xin hướng dẫn Giáo hội Công giáo bước đi cùng với tất cả mọi Kitô hữu trong suốt khoảng thời gian của Thượng hội đồng này.

Như các nhà đạo sĩ hợp nhất trong việc sùng bái Chúa Kitô,

xin dẫn dắt chúng con đến gần Con của Cha hơn và gần với nhau hơn,

để chúng con trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất mà Cha mong muốn đối với Giáo hội của Cha cũng như toàn thể mọi loài thọ tạo.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube