Vai trò của nhà nước trong lãnh vực kinh tế

Nhà Nước phải tuân thủ những nguyên tắc nào khi can thiệp vào lãnh vực hoạt động kinh tế? Video này sẽ trả lời câu hỏi đó.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube