Uỷ ban trù bị họp mặt chuẩn bị cho đại hội Giới Trẻ thừa sai liên hiệp vùng Á-Úc lần thứ nhất năm 2020

RYM: One Encounter, One Family, One Mission – Giới trẻ Thừa sai Chúa Cứu Thế: Một cuộc gặp gỡ, nên một gia đình, chung một sứ mạng.

(Singapore): Tiếp nối tinh thần hội nghị các đại diện Giới trẻ Liên hiệp vùng Á-Úc vừa qua, các thành viên trong Uỷ ban trù bị đã có mặt họp tại Singapore từ ngày 3-5/2019 để bắt đầu thảo luận về cuộc Họp mặt Giới trẻ thừa sai Liên hiệp vùng Á-Uc lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2020.

Ủy ban trù bị bao gồm những các đại diện đến từ 5 nước khác nhau. Gồm có Lm. Velson Fernandes CSsR (tỉnh Bangalore, miền Nam Ấn Độ), Lm. Vincent Phạm Cao Quý, CSsR (Việt Nam), Lm. Mhel Dacillo CSsR (Manila), Lm. Lorens Lengari CSsR (Indonesia) và bạn Hannah Lim (Singapore), Lm. Jovencio Ma CSsR – điều phối viên của Liên hiệp vùng Á-Úc, cũng có mặt để đưa ra những hướng dẫn và lời khuyên trong cuộc họp.

DD

Sau hai ngày thảo luận, Ủy ban trù bị đã đồng ý tổ chức buổi họp mặt Giới trẻ thừa sai lần đầu tiên 2020 tại Sumba, Indonesia (đang chờ sự phê duyệt các cha Giám Tỉnh). Chủ đề của buổi họp mặt được mong chờ từ lâu đó là: “Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế: Một cuộc gặp gỡ, nên một gia đình, chung một sứ mạng”, đây là ước muốn đã được nêu lên từ các thành viên tham gia trong dịp họp mặt các đại diện giới trẻ, đó là đẩy một hình ảnh chung giới trẻ của vùng và hơn hết là với giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới.

Những mục tiêu sau đây đã được nhận thấy là trọng tâm của buổi họp mặt giới trẻ lần đầu tiên:

  1. Buổi họp mặt có thể là nơi chúng ta thấy được chân dung và sứ mạng của mình.
  2. Liên kết với nhau như một vùng Á-Úc.
  3. Tạo cho người trẻ một cảm giác thân thuộc, thực tế và đa dạng.

Hy vọng rằng tất cả 14 đơn vị trong Liên hiệp vùng Á-Úc sẽ gửi những người trẻ và những nhà mục vụ giới trẻ đến buổi họp mặt này, để từ đó bắt đầu một kỷ nguyên mới của Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế với một ý thức mạnh mẽ hơn tinh thần, căn tính và lời mời gọi cho sứ vụ.

Terence Wee C.Ss.R

Chuyển ngữ:  Giới trẻ Thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube