Uống nhằm thuốc độc, vẫn mạnh khỏe (Mc 16,15-20)

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa xác quyết rằng những ai tin và lãnh nhận phép Rửa nhân danh Chúa, thì người đó có thể trừ được quỷ, cầm được rắn và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao.

Hình ảnh rắn hay thuốc độc ám chỉ satan và nọc độc gian dối, thâm thù và độc ác của nó. Điều này có nghĩa là những người tin vào Chúa Phục Sinh, cho dù có sống trong môi trường của sự độc ác thế gian và ma quỷ, thì họ cũng không bị vùi dập và tâm hồn họ không bị nhuốm màu của tội lỗi và sự ác thế gian.

Chính Chúa đã nếm phải nọc độc của sự gian ác thế gian và ma quỷ trên cây thập giá, nhưng Ngài đã chiến thắng bằng phương thuốc của sự khiêm hạ, tha thứ và yêu thương.

Bạn và tôi là những người bước theo Chúa Kitô, dĩ nhiên có những lúc chúng ta cũng phải nếm phải nọc độc của ma quỷ là sự thù hằn, gian dối ở giữa thế gian này, nhưng chúng ta đã để cho phương thuốc của sự khiêm hạ, tha thứ và yêu thương của Chúa chữa lành tâm hồn ta hay chưa? Hay là mỗi khi nghĩ đến những người làm khổ, làm hại ta là ta để cho sự thù hằn, oán ghét trào dâng lên đến tận cổ ta và ta để cho nọc độc đó thấm nhiễm vào cõi lòng ta, gặm nhấm tâm hồn ta từ ngày này qua ngày khác?

Chính khi ta biết khiêm hạ, tha thứ cho những người làm ta khổ, làm hại ta là tâm hồn ta đang được chữa bằng phương thuốc yêu thương của Chúa. Khi ấy Chúa bảo: dù có uống nhằm thuốc độc, thì người tin vào Chúa vẫn được mạnh khỏe (x. Mc 16, 18).

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube