Tường thuật chính trị phải theo những quy tắc đạo đức

“Thông tin do các phương tiện truyền thông cung cấp phải nhằm phục vụ công ích. Xã hội có quyền nhận được những thông tin căn cứ trên sự thật, sự tự do, công lý và tình liên đới” (Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 2494).

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube