Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất Kitô giáo – Suy niệm Kinh Thánh Ngày 7

Bữa Tiệc Ly

Bữa Tiệc Ly

Chúng tôi gửi đến quý vị bài suy niệm thứ bảy trong một loạt những suy tư Kinh Thánh sử dụng trong Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất Kitô giáo, đã được Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Sự Hiệp nhất Kitô giáo và Ủy ban về Đức tin và Trật tự của Hội đồng các Giáo hội Thế giới cùng chuẩn bị.

NGÀY 7: LỚN LÊN TRONG SỰ HIỆP NHẤT

“Thầy là cây nho, anh em là cành”

(Ga 15: 5a)

1 Cr 1: 10-13; 3: 21-23 – Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy?

Ga 17: 20-23 – Như Cha và Con là một

Suy niệm:

Vào đêm trước khi bị trao nộp, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa những người mà Chúa Cha đã trao cho Ngài: “để tất cả nên một … như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con”. Liên kết với Người, như cành nho liên kết với cây nho, chúng ta chia sẻ cùng một thứ nhựa sống tuôn trào giữa chúng ta và tiếp thêm sức sống cho chúng ta.

Mỗi truyền thống đều tìm cách hướng chúng ta đến trung tâm điểm đức tin của chúng ta: sự hiệp thông với Thiên Chúa, qua Chúa Kitô, trong Thần Khí. Càng sống tinh thần hiệp thông này, chúng ta càng được kết nối với các Kitô hữu khác và với toàn thể nhân loại. Thánh Phaolô cảnh báo chúng ta chống lại một thái độ vốn đã đe dọa sự hợp nhất của các Kitô hữu đầu tiên: tuyệt đối hóa truyền thống của riêng một người để làm phương hại đến sự hiệp nhất của thân thể Đức Kitô. Sự khác biệt kế đến trở thành sự chia rẽ thay vì làm phong phú lẫn nhau. Thánh Phaolô có một tầm nhìn rộng lớn:“Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa” (1 Cr 3, 22-23).

Thánh ý của Đức Kitô cam kết chúng ta hướng đến con đường của sự hiệp nhất và hòa giải. Thánh ý đó cũng cam kết chúng ta hiệp nhất lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Ngài: “để tất cả nên một. . .để thế gian tin rằng Cha đã sai con”(Ga 17:21).

Đừng bao giờ chịu phó mặc trước sự chia rẽ đáng hổ thẹn của các Kitô hữu, những người rất sẵn sàng biểu lộ tình yêu thương đối với anh chị em lân cận của họ, nhưng vẫn bị chia rẽ. Hãy làm cho sự hiệp nhất của Thân Mình của Đức Kitô trở thành mối bận tâm tha thiết của anh chị em.

Quy tắc Taizé bằng tiếng Pháp và tiếng Anh (2012) tr.13

Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần,

ngọn lửa sống động và làn hơi thở dịu dàng, xin hãy đến và ở lại trong chúng con.

Xin đổi mới trong chúng con sự nung nấu đối với tinh thần hiệp nhất

để chúng con có thể sống trong sự nhận thức về mối liên kết gắn kết chúng con trong Ngài.

Chớ gì tất cả những ai đã mặc lấy Đức Giêsu khi chịu Phép Thanh Tẩy

được trở nên hiệp nhất với nhau và cùng nhau làm chứng cho niềm hy vọng vốn đã duy trì họ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube