Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Phước Bình - THÁNH LỄ BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC - Trực tuyến

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Phước Bình – Giáo phận Bà Rịa – trực tuyến

THÁNH LỄ BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC

BAN PHÉP LÀNH TOÀN XÁ

LÀM PHÉP THÁNH GIÁ ĐẠI PHÚC

18h00 thứ Sáu 22/11/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube