Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Phước Bình - GIỚI THIỆU ƠN GỌI - Trực tuyến

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Phước Bình – Giáo phận Bà Rịa 

GIỚI THIỆU ƠN GỌI

19h00 thứ Năm 21/11/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube