Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Phước Bình - CHÚC LÀNH CHO CÁC BÀ MẸ MANG THAI VÀ CÁC ẤU NHI - Trực tuyến

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Phước Bình – Giáo phận Bà Rịa 
CHÚC LÀNH CHO CÁC BÀ MẸ MANG THAI VÀ CÁC ẤU NHI

8h00 thứ Năm 21/11/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube