Tuần Đại Phúc Giáo xứ Phước Bình - CẦU NGUYỆN VÀ CHÚC LÀNH VỚI BỨC LINH ẢNH ĐMHCG 12h00 22/11/2019 - trực tuyến

Tuần Đại Phúc Giáo xứ Phước Bình – Giáo phận Bà Rịa – trực tuyến
CẦU NGUYỆN VÀ CHÚC LÀNH VỚI BỨC LINH ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 12h00 22/11/2019

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube