Tuần Đại Phúc Giáo xứ Bình An , Giáo phận Phan Thiết

Phan Thiết, ngày 19-25/10/2019 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, Giáo xứ Bình An – Hạt Hàm Tân – Giáo phận Phan Thiết, long trọng cử hành nghi thức khai mạc tuần Đại Phúc nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của 9 cha Thừa sai thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ( DCCT ).

HINH 1

Trước khi lên đường đến Giáo xứ Bình An làm Tuần Đại Phúc, các cha Thừa sai nhận phép lành và nghi thức sai đi của cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích.

HINH 2 A

HINH 2

 

Cha xứ Giuse Nguyễn Thành Long chánh xứ Giáo xứ Bình An, là người đại diện Chúa và Đức Giám mục Giáo phận, thường xuyên ở giữa cộng đoàn, để rao giảng Lời Chúa và cử hành các Bí tích.

HINH 3

HINH 3A

HINH 3B

HINH 3C

Các vị Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, được phép Đức Giám mục Giáo phận, đáp lời mời của Cha Chánh xứ, đến cộng tác với Cha xứ  để giúp mọi người trong giáo xứ lãnh nhận ơn Đại Phúc.

HINH 2 B

HINH 4

Nghi Thức Trao Dây Các Phép Và Thánh Giá Đại Phúc: Thánh giá là biểu tượng của ơn cứu độ, dây các phép là biểu tượng của quyền mục tử, Cha xứ sẽ trao Thánh giá và dây các phép cho quý Cha trong đoàn Đại Phúc như dấu hiệu mời các ngài chia sẻ trách nhiệm mục tử với ngài và cũng là dấu chỉ mời gọi cộng đoàn Giáo xứ cùng với quý Cha thừa sai mở lòng ra để lãnh nhận ơn cứu chuộc chứa chan nơi Đức Ki-tô.

HINH 4A

HINH 5

HINH 5A

Trong suốt Tuần Đại Phúc, các Cha Thừa Sai Đại Phúc sẽ cử hành các nghi thức, Chầu Thánh Thể, giảng lễ, hành hương, đoản huấn, gặp gỡ các giới, gặp gỡ từng gia đình trong giáo xứ, ngồi Tòa giải tội như lòng Chúa bao dung đón đợi và dang rộng vòng tay để ôm chầm lấy những đứa con trở về…để được Thiên Chúa yêu thương, chữa lành và tha thứ nhằm đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ.

HINH 6

HINH 6A

HINH 6B

Thánh Giá Đại Phúc là  “Ơn Cứu Chuộc Chứa Chan Nơi Đức Kitô”và ở mãi với những người con của Giáo xứ Bình An.

GB. Đình Diệm (Lagi)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube