Tuần Cửu Nhật trực tuyến kính Chúa Hài Đồng

Giáng sinh 1

Vào lúc 20 giờ tối trong suốt 9 ngày liên tục của Mùa Giáng Sinh (từ thứ Bảy 25/12/21 đến Chúa Nhật 02/01/2022), Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ thực hiện Tuần Cửu Nhật trực tuyến kính Chúa Hài Đồng theo linh đạo Thánh Anphongsô.

Mỗi giờ cầu nguyện sẽ có thời lượng khoảng 30 phút.

Trong các giờ cầu nguyện này, chúng ta sẽ cùng viếng Hang Đá để thờ lạy Chúa Hài Đồng, suy niệm, cầu nguyện và hát thánh ca bên Máng Cỏ.

Hoàn cảnh đại dịch COVID-19 không cho phép chúng ta dễ dàng đến cầu nguyện chung với nhau bên Máng Cỏ tại các nhà thờ, nhưng nhờ phương tiện kỹ thuật chúng ta vẫn có thể hiệp thông với nhau online bên Máng Cỏ để suy niệm, cầu nguyện và hát thánh ca.

Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp thông và tham dự trên các kênh của Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

Website: http://dcctvn.org/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCubpNIVpkSXrlwkaqHnjW6g

Facebook: https://www.facebook.com/TruyenThongChuaCuuThe/

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube