Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào mỗi thứ Bảy bắt đầu từ ngày 25/4

novena-696x392

Xin gửi lời chào thân ái từ các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Cộng đoàn Thánh Anphongsô, Rome.

Khi chúng ta đang trải qua những thời khắc khó khăn này với các biện pháp cách ly do đại dịch, chúng ta, với tư cách là những người có đức tin, tiếp tục tìm ra những cách thức và phương tiện để xây dựng mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và đồng thời củng cố đức tin của chúng ta.

Chúng tôi, các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cũng đang hướng tới việc cử hành Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên toàn thế giới vào ngày 27 tháng 6 năm 2020. Và vì vậy, chúng tôi mời gọi anh chị em tham gia cùng chúng tôi, với sự hiện diện của bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nguyên bản, ngõ hầu tìm kiếm phúc lành và sự trợ giúp của Thiên Chúa trong suốt khoảng thời gian thực hiện các biện pháp cách ly do đại dịch này.

Vì vậy, chúng tôi mời gọi tất cả anh chị em tín hữu, những người có đức tin, những người thuộc các tín ngưỡng khác và những người không có đức tin, cùng tham gia với chúng tôi trong việc làm Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng tiếng Anh vào mỗi thứ Bảy bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2020 lúc 2 giờ chiều (giờ chuẩn Trung Âu – CEST) được phát trực tiếp từ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Rome.

(Ireland 1 giờ chiều, Ấn Độ 5:30 chiều, Philippines 8 giờ tối, Hoa Kỳ 8 giờ sáng).

Cha Michael Brehl, C.Ss.R, Bề Trên Tổng Quyền, sẽ khai mạc Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Kính mời cộng đoàn tham gia cùng với chúng tôi thông qua Youtube hoặc Facebook.

Scala News (Youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCFqZkE0fUPeDbRhKN6Qs-eQ?sub_confirmation=1

https://www.youtube.com/channel/UCFqZkE0fUPeDbRhKN6Qs-eQ

Đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Rome (Facebook)

https://www.facebook.com/Original.Icon.of.Mother.of.Perpetual.Help/

Vui lòng gửi những lời khấn và tạ ơn Đức Mẹ đến địa chỉ: petitionomph@gmail.com

Novenaa

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube