Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp online tối thứ Tư hàng tuần

Giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được cử hành trực tuyến vào lúc 20:00 – 20:30 thứ Tư hàng tuần.

Banner-HanhHuongDucMeHCG-Online1

Các linh mục – tu sĩ và anh chị em giáo dân DCCT, con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Sài Gòn, sẽ làm Tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào mỗi thứ Tư hàng tuần, phát trực tuyến trên các kênh YouTube và Facebook.

Chúng tôi mời gọi tất cả các hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, anh chị em tín hữu, những người có đức tin, những người thuộc các tín ngưỡng khác và những người không có đức tin, cùng tham gia với chúng tôi trong việc cử hành Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào mỗi tối thứ Tư, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 2020 lúc 20 giờ:

https://www.youtube.com/watch?v=HaPSeVMFF1c

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube