Trực tuyến: Ngày II trong Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần - Lúc 20g00, thứ Sáu 22/05/2020

Ngày thứ hai trong Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần

LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ SỰ SÁNG

Lúc 20g00, thứ Sáu 22/05/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube