Trực tuyến: Ngày VIII - trong Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần - lúc 20g00, thứ Sáu 29/05/2020

Trực tuyến: Ngày VIII – trong Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần

LÒNG KÍNH MẾN CHÚA NHƯ DÂY BUỘC TA VỚI CHÚA

lúc 20g00, thứ Sáu 29/05/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube