Trực tuyến: Ngày VII - trong Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần - lúc 20g00, thứ Năm 28/05/2020

Trực tuyến: Ngày VII – trong Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần

LÒNG KÍNH MẾN CHÚA KHIẾN NGƯỜI NGỰ TRONG LINH HỒN CHÚNG TA

lúc 20g00, thứ Năm 28/05/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube