Trực tuyến: Ngày VI trong tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần - lúc 20g00, thứ Tư 27/05/2020

Trực tuyến: Ngày VI trong  tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần

LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ NHÂN ĐỨC TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH

lúc 20g00, thứ Tư 27/05/2020

Truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube