Trực tuyến: Ngày V trong Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần - lúc 20g00, thứ Ba 26/05/2020

Trực tuyến: Ngày V trong Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần

LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ SỰ NGHỈ NGƠI BỔ SỨC

lúc 20g00, thứ Ba 26/05/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube