Trực tuyến: Cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid19

Trực tuyến: Ngày thứ V – Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cầu nguyện cho các gia đình và những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch nCivid19

lúc 20g00, thứ Ba 11/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube