Trực tuyến: Cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các nhà lãnh đạo các quốc gia trong cuộc chiến chóng đại dich Covid19

Trực tuyến: Ngày thứ IV – Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cầu nguyện cho các nhà nhà lãnh đạo các quốc gia, trong cuộc chiến chóng đại dịch nCovid19

lúc 20g00, thứ Hai 10/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube