Trực tuyến: Cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các nhà khoa học mau tìm ra phương thuốc chữa trị nCovid19

Trực tuyến: Ngày thứ III – Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cầu nguyện cho các nhà khoa học mau tìm ra phương thuốc chữa trị nCovid19

lúc 20g00, Chúa Nhật 09/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube