Trực tuyến: Cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các y - bác sĩ và các thiện nguyện viên trong đại dịch

Trực tuyến: Ngày thứ II – Tuần Cửu Nhật cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cầu nguyện cho các y – bác sĩ, các thiện nguyện viên ở tuyến đâu chóng đại dịch COVID-19

lúc 20g00, thứ Bảy 08/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube