Trực tuyến: Ngày thứ I - Cầu nguyện cho những nạn nhân nhiễm nCovid19, lúc 20g00, thứ Sáu 07/08/2020

Trực tuyến: Ngày thứ I

Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Cầu nguyện cho những nạn nhân nhiễm nCovid19

lúc 20g00, thứ Sáu 07/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube