Trực tuyến: Ngày IX - trong Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần - lúc 20g00, thứ Bảy 30/05/2020

Trực tuyến: Ngày IX – trong Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần

LÒNG KÍNH MẾN CHÚA LÀ KHO TÀNG MỌI ĐIỀU TOÀN THIỆN

lúc 20g00, thứ Bảy 30/05/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube