Trực tuyến - Giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: lúc 20g00, thứ Tư 26/08/2020

Trực tuyến – giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

ĐỨC MARIA DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ CHÚA

lúc 20g00, thứ Tư 26/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube