Trực tuyến - giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: lúc 20g00, thứ Tư 19/08/2020

Trực tuyến – giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG HOÀN VŨ

lúc 20g00, thứ Tư 19/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube