Trực tuyến - giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - lúc 20g00, thứ Tư 16/09/2020

Trực tuyến – giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

ĐỨC MARIA, MẸ NIỀM CẬY TRÔNG

lúc 20g00, thứ Tư 16/09/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube