Trực tuyến - giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: lúc 20g00, thứ Tư 05/08/2020

Trực tuyến – giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

ĐỨC MARIA là MẸ và là THẦY DẠY ĐÀNG THIÊNG LIÊNG

lúc 20g00, thứ Tư 05/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube