Trực tuyến - Giờ hành hương hàng tuần với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lúc 20g00 thứ Tư 20/05/2020

Mời quý vị và các bạn tham dự giờ cầu nguyện trực tuyến hàng tuần
Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 20g00, thư Tư 20/05/2020
Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube