Trực tuyến: Cầu nguyện cho Hội Thánh và các tổ chức bác ái xã hội trong đại dịch

Trực tuyến: Ngày thứ IX – Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cầu nguyện cho Hội Thánh, và các tổ chức Bác ái xã hội trong công tác phòng chóng đại dịch Covid19;

lúc 20g00, thứ Bảy 15/08/2020

Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube